Sempozyum - Çalıştay - Konferans

 

 

Sempozyumlar

TARİH

KONU

AÇIKLAMA

 
12 - 14 Ekim 2017


Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017

 
National Symposium on Engineering Geology and Geotechnic 2017

3 - 6 Mayıs 2017
 
 
Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu
 
International Participation Cukurova University Department of Geology Engineering 40th Year Geology Symposium


18 - 22 Ekim 2010


7. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeoloji Sempozyumu


7th International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology

 
 25 - 27 Ekim 2007


 
30. Yıl Jeoloji Sempozyumu
 
30th Year Geology Symposium

24 - 28 Eylül 2001 
4. Uluslararası Türkiye Jeoloji Sempozyumu

 
4th International Turkish Geology Symposium


1999


 
Türkiye 3. Heyelan Sempozyumu
 

1997

20. Yıl Jeoloji Sempozyumu


 


Çalıştaylar

TARİH

KONU

AÇIKLAMA

25-26 Eylül 2021

Adana'nın Jeolojik Mirası Çalıştayı

Workshop on Geoheritage of Adana 

    19 - 22 Ekim 2011

 Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 15. Çalıştayı
 

 23 - 25 Ekim 2008


Prof. Dr. Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

 

6 - 8 Mart 2008Ofiyolit Çalıştayı

 

15 - 17 Eylül 20067. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı

 

26 Eylül - 3 Ekim 2005

Depositional Environmets of the Gondwana and Laurasian Devonian

Uluslararası Workshop - IGCP 499 nolu Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ile ortak.

 

Konferanslar

TARİH

KONU

AÇIKLAMA

18 Temmuz 2006

Geology and Ore Textures of Bonanza Volcanic- Hosted Epithermal (lowsulfidation) Deposits of Western USA

Dr. Jim SOUNDER

 9 - 18 Kasım 2006

Ostracods of the Late Messinian SalinityCrisisand Lago-Mare Event. Implications in Paleoenvironmental Evolution, Paleobiogeography and biostratigraphy


Dr. Elsa GLIOZZI , Universita degli Studi Roma Tre, İtalya
(The framework of LLP/Erasmus Staff Mobility Program)

 

17 Eylül 2007

Toros Dağları'nın Jeolojisi

Prof.Dr. Alastair ROBERTSON

 

 

22 Eylül 2008

Orta Ve Doğu Anadolu Bölgelerinin Geç Paleozoyik-Erken SenozoyikDönemlerindeki Tektonik Gelişimleri-Evrimi.

Prof.Dr. Alastair ROBERTSON

Türkiye’de TriyasDönemindeki Riftleşme/Kıtasal Ayrılmanın Gelişimi İle KretaseDönemindeki Ofiyolitlerin Kökeni Ve Yerleşmesi.


15 - 23 Mayıs 2010

Evolutionary Patterns of Oligo-Miocene Reef Corals of the Mediterranean Region: Paleoecological and paleobiogeographical Implications.

Dr. Francesca BOSELLINI,Università di Modena e Reggio Emilia, İtalya (The framework of LLP/Erasmus Staff Mobility Program)


15 - 25 Mayıs 2012

 

The Coralline Red Algae and Their Use As PalaeoecologicalProxie

Università Di Modena E Reggio Emilia, Italya (The framework of LLP/Erasmus Staff Mobility Program)
1 - 13 Mayıs 2012

 

The Mut and Adana Basins (Turkey): A Comparison With The Central Apennine Neogene Basins

 Prof. Domenico Cosentino, Universita Degli Studi Roma Tre, Italya (The framework of LLP/Erasmus Staff Mobility Program)

 

 

Constraining The Messinian Salinity Crisis In The Eastern Mediterranean Basin: Insights From The Adana Basin (Turkey)