Zemin - Kaya Mekaniği Laboratuvarı

Laboratuvarda birçok zemin mekaniği deneyi yapılmakta, zeminlerin indeks ve bazı mühendislik özellikleri belirlenmektedir. Laboratuvarda elek seti, hidrometre deney cihazı, özgül ağırlık deney seti, Casagrande deney aletleri, konsolidasyon deney aletleri, tek eksenli ve üç eksenli basınç cihazları, kesme kutusu deney cihazı, proctor (standart ve modifiye) deney setleri ve zemin mekaniği deneylerinde kullanılan muhtelif ekipmanlar mevcuttur. Kaya mekaniği laboratuvarında ise kaya tek eksenli basınç aleti, nokta yük basınç aleti ve slake duraylılık test setleri mevcuttur. Her iki laboratuvarda da öğrencilere bazı mühendislik uygulamaları gösterilmekte, özellikle uygulamalı jeoloji alanında çalışma yapan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik kullanılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca döner sermaye çerçevesinde belirli mühendislik problemlerine çözüm üretilmektedir.

Mevcut Aletler

Yapılan İşler

Elek Seti

Özgül Ağırlık Deneyi

Hidrometre

Birim Hacim Ağırlık Tayini

Vakum Pompası

Faz Analizleri

Cassagrande Cihazı

Atterberg Limitleri

Konsolidasyon Deney Setleri

Tane Boyu Analizi (Elek ve Hidrometre)

Tek Eksenli Basınç Aleti

Tek eksenli basınç deneyi

Üç Eksenli Basınç Aleti

Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU-CU-CD)

Kesme Kutusu Deney Aleti

Kesme Kutusu Deneyi (UU-CU-CD)

Sabit ve düşen seviyeli permeametre

Sabit ve düşen seviyeli permeabilite deneyi

Standart ve modifiye proktor seti

Standart ve Modifiye Proktor deneyleri

Nokta yükleme deney seti

Nokta yükleme deneyi

Karot alma makinesi

Karot alma

Slake dayanımlılık deney seti

Slake dayanımlılık deneyi

Arazi tipi vane deney seti

Arazide vane deneyi

Etüv