Paleontoloji Laboratuvarı

Binoküler ve polarizan mikroskoplar ile yıkama-elek takımı ile donatılı laboratuvarda makro ve mikro fosiller tanıtılmakta ve fosil formların yıkanması-ayıklanması yapılmaktadır.