Program Eğitim Amaçları

Temel ve teorik bilimlerin yanısıra mühendislik etiği, bilgisayar ve arazi uygulamalarının verildiği bir eğitim-öğretim programı uygulamaktadır. Bu program içerisinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde jeolojik sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmaktadır.