Özgörev

Temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde sorunları etik, bilimsel yaklaşımla ve sosyal duyarlıkla çözebilme yeteneğini, cesaretini kazanmış, yenilikçi, özgür düşünceye sahip hümanist jeoloji mühendislerini yetiştirmek..