Eğitim Planı

 

Öğretim Dili

Kategori (Kredi ya da AKTS Kredisi

Matematik ve Temel Bilimler

Mesleki Konular

Genel Eğitim

Diğer

1. YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 113 Üniversitede Yaşam

Türkçe

 

1

 

 

JZ 117 Fizik I

Türkçe

5

 

 

 

JZ 119 Fiziksel Jeoloji

Türkçe

 

4

 

 

JZ 115 Mühendislik için Kimya I

Türkçe

6

 

 

 

JZ .121 Matematik I

Türkçe

5

 

 

 

JZ 127 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı

Türkçe

 

 

3

 

Aİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türkçe

 

 

2

 

UTD 101 Türk Dili I

Türkçe

 

 

2

 

UIN 101 İngilizce I

İngilizce

 

 

2

 

2. YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 112  Mineraloji

Türkçe

 

4

 

 

JZ114  Fizik II

Türkçe

5

 

 

 

JZ116 Mühendislik için Kimya II

Türkçe

6

 

 

 

JZ 118  Matematik II

Türkçe

5

 

 

 

JZ 124 Bilgisayar Destekli Çizim

Türkçe

 

 

4

 

Aİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türkçe

 

 

2

 

UTD 102 Türk Dili II

Türkçe

 

 

2

 

UIN 102 İngilizce II

İngilizce

 

 

2

 

3. YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 213 Yerbilimlerinde Tasarım

Türkçe

 

4

 

 

JZ  217 Paleontoloji

Türkçe

 

3

 

 

JZ  219  Stratigrafi

Türkçe

 

2

 

 

JZ 221 Yapısal Jeoloji

Türkçe

 

4

 

 

JZ  227 Statik ve Dinamik

Türkçe

 

4

 

 

 JZ 223 Optik Mineroloji

Türkçe

 

4

 

 

JZ 225 Mühendislik Matematiği

Türkçe

5

 

 

 

JS 207 Belgesellerle Jeoloji

Türkçe

 

2

 

 

JS 205 Bilim Tarihi ve Jeoloji

Türkçe

 

2

 

 

JS 209 İlk Yardım

Türkçe

 

 

2

 

4. YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 214 Tarihsel Jeoloji

Türkçe

 

2

 

 

JZ 216 Mağ & Met. Petrografi

Türkçe

 

4

 

 

JZ 218 Sedimantoloji

Türkçe

 

3

 

 

JZ 220 Tektonik

Türkçe

 

3

 

 

JZ 222 Yerbilimlerinde  İstatistik

Türkçe

 

5

 

 

JZ 224 Coğrafi Bilgi  Sistemleri

Türkçe

 

5

 

 

JZ 226 Mukavemet

Türkçe

 

4

 

 

JS 208 Doğal Afetler ve Yaşam

Türkçe

 

2

 

 

JS 210  İşletme Yönetimi

Türkçe

 

2

 

 

JS 212 Jeolojik Miras

Türkçe

 

2

 

 

JS 214 Girişimcilik

Türkçe

 

2

 

 

5.YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 303 Hidrojeoloji  

Türkçe

 

3

 

 

JZ 305  Jeokimya

Türkçe

 

4

 

 

JZ 307 Sedimanter Petrografi

Türkçe

 

3

 

 

JZ 309 Saha Jeolojisi I

Türkçe

 

3

 

 

JZ 315 Maden Yatakları I

Türkçe

 

3

 

 

JZ 317 Zemin Mekaniği l

Türkçe

 

4

 

 

JZ 319 Kaya Mekaniği

Türkçe

 

4

 

 

JS 313 Resifal Ortamlar

Türkçe

 

2

 

 

JS 315 Petroloji

Türkçe

 

2

 

 

JS 317 Yer Dinamiği

Türkçe

 

2

 

 

JS 319 Malzeme Bilgisi

Türkçe

 

2

 

 

JS 321 Mikropaleontoloji

Türkçe

 

2

 

 

6. YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 304 Çevre Jeolojisi

Türkçe

 

2

 

 

JZ 322 Saha Jeolojisi ll (Arazide)

Türkçe

 

6

 

 

JZ 310 Maden Yatakları ll

Türkçe

 

3

 

 

JZ 316 Zemin Mekaniği II

Türkçe

 

5

 

 

JZ  318 Sondaj Tekniği

Türkçe

 

3

 

 

JZ 320 Jeoloji Mühendisliği Projeleri

Türkçe

 

5

 

 

 Saha Stajı (15 gün arazide)**

Türkçe

 

 

 

 

JS 316 Volkanoloji

Türkçe

 

2

 

 

JS 318 Müh.Projelerinde Deprem ve Aktif Fay Uyg.

Türkçe

 

2

 

 

JS 320 Kaya Mühendisliği

Türkçe

 

2

 

 

JS 322 Kuyu Tasarımı ve Hidroliği

Türkçe

 

2

 

 

JS 324 Tıbbi Jeoloji

Türkçe

 

2

 

 

JS 326 Doğal Yapı Malzemeleri

Türkçe

 

2

 

 

JS 328 Makro Paleontoloji

Türkçe

 

2

 

 

7. YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 401 Meslek  Hukuku

Türkçe

 

3

 

 

JZ 403 Jeofizik

Türkçe

 

3

 

 

JZ 411 Zemin Mekaniği 2

Türkçe

 

5

 

 

JZ 413 Jeolojide Uzaktan Algılama

Türkçe

 

5

 

 

JZ  415 Çok Disiplinli Mühendislik  Projeleri

Türkçe

 

4

 

 

JZ 443 İş Sağlığı ve Güvenliği I

Türkçe

 

 

3

 

JZ ... Bitirme Projesi (a)

Türkçe

 

0

 

 

JS 401 Jeoteknik Deprem Mühendisliği

Türkçe

 

2

 

 

JS 405 Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi

Türkçe

 

2

 

 

JS 407 Kent Jeolojisi

Türkçe

 

2

 

 

JS 409 Su Kaynakları ve Yönetimi

Türkçe

 

2

 

 

JS 413 Sayısal Arazi Sınıflamaları

Türkçe

 

2

 

 

JS 415 Volkanik ve Damar Kayaçlar Petrografisi

Türkçe

 

2

 

 

JS 419 Güzergah Etüdü ve Tasarımı

Türkçe

 

2

 

 

JS 425 Jeotermal Alan. Elekt. Yön. Belirlenmesi

Türkçe

 

2

 

 

JS 431 Paleocoğrafya ve Fosiller

Türkçe

 

2

 

 

JS 435 Jeokronolojinin Temel ilkeleri

Türkçe

 

2

 

 

Alan dışı

Türkçe

 

3

 

 

8.YARIYIL

 

 

 

 

 

JZ 402 Türkiye Jeolojisi

Türkçe

 

3

 

 

JZ 404 Fosil Yakıtlar

Türkçe

 

3

 

 

JZ 406 Endüstriyel Hammaddeler

Türkçe

 

3

 

 

JZ 412 Jeoteknik

Türkçe

 

5

 

 

JZ 414 Mühendislik Etiği

Türkçe

 

3

 

 

JZ 416 Bitirme Projesi

Türkçe

 

4

 

 

JZ 446 İş Sağlığı ve Güvenliği II

Türkçe

 

 

3

 

JS 402  Karbonatlı Kayaçlar Petrografisi

Türkçe

 

2

 

 

JS 404 Basen Adlaması ve Sınıflandırılması

Türkçe

 

2

 

 

JS 406 Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji

Türkçe

 

2

 

 

JS 408 Mağmatik ve Metamorfik Kayaçlarda Doku Çeşitleri

Türkçe

 

2

 

 

JS 410 Uygulamalı Jeokimya

Türkçe

 

2

 

 

JS 422 Zemin Islah Yöntemleri

Türkçe

 

2

 

 

JS 428 Kuyu  Logları

Türkçe

 

2

 

 

JS 434 Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları

Türkçe

 

2

 

 

JS 436 Heyelanlar ve Şev Stabilitesi

Türkçe

 

2