Eğitim Planı

 

Ders Kodu

Ders Adı(1)

Öğretim Dili

 (2)

Kategori (Kredi ya da AKTS Kredisi) (3),(4),(5)

Matematik ve

Temel Bilimler

(6)

Mesleki Konular (7)

Önemli düzeyde tasarım içerenlere (Ö) koyunuz

Genel Eğitim

(8)

Diğer (9)

1. Yarıyıl

JZ 101

Jeoloji Müh. Giriş

Türkçe

 

1

 

 

JZ 103

Genel Jeoloji I

Türkçe

 

4

 

 

JZ 105

Genel Mineraloji

Türkçe

 

3

 

 

JZ 107

Fizik I

Türkçe

2

 

 

 

JZ 109

Matematik I

Türkçe

3

 

 

 

JZ 111

Mühendislik için Kimya I

Türkçe

2

 

 

 

AİİT 101

Atatürk ilk.. İnk Tarihi I

Türkçe

 

 

2

 

TD 101

Türk Dili I

Türkçe

 

 

2

 

YD 111

Yabancı Dil I

İngilizce

 

 

2

 

JS 101

Temel Bilg. Tekn. Kullanımı

Türkçe

 

 

3

 

JS 105

İlk Yardım

Türkçe

 

 

3

 

JS 107

Belgesellerle Jeoloji

Türkçe

 

3

 

 

JS 109

Bilim Tarihi ve Jeoloji

Türkçe

 

3

 

 

2. Yarıyıl

JZ 102

Genel Jeoloji II

Türkçe

 

4

 

 

JZ 104

Özel Mineraloji

Türkçe

 

4

 

 

JZ 106

Fizik II

Türkçe

2

 

 

 

JZ 108

Matematik II

Türkçe

3

 

 

 

JZ 110

Mühendislik için Kimya II

Türkçe

2

 

 

 

AİİT 102

Atatürk ilk.. İnk Tarihi II

Türkçe

 

 

2

 

TD 112

Türk Dili II

Türkçe

 

 

2

 

YD 112

Yabancı Dil II

İngilizce

 

 

2

 

JS 102

Bilgisayar Destekli Çizim

Türkçe

 

 

3

 

JS 104

İstatistik

Türkçe

3

 

 

 

JS 106

Doğal Afetler ve Yaşam

Türkçe

 

3

 

 

JS 108

Jeolojik Miras

Türkçe

 

3

 

 

3. Yarıyıl

JZ 201

Teknik Resim ve Jeolojik Çizim

Türkçe

 

3

 

 

JZ 203

Mikropaleontoloji

Türkçe

 

3

 

 

JZ 205

Stratigrafi

Türkçe

 

4

 

 

JZ 207

Yapısal Jeoloji

Türkçe

 

5

 

 

JZ 209

Statik ve Dinamik

Türkçe

 

4

 

 

JZ 211

Mağmatik Petrografi

Türkçe

 

5

 

 

JZ 215

Mühendislik Matematiği

Türkçe

3

 

 

 

4. Yarıyıl

JZ 202

Tarihsel Jeoloji

Türkçe

 

4

 

 

JZ 204

Makropaleontoloji

Türkçe

 

4

 

 

JZ 206

Sedimantoloji

Türkçe

 

5

 

 

JZ 208

Tektonik

Türkçe

 

5

 

 

JZ 210

Metamorfik Petrografi

Türkçe

 

5

 

 

JZ 212

Mukavemet

Türkçe

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

JZ 301

Jeokimya

Türkçe

 

3

 

 

JZ 303

Hidrojeoloji  

Türkçe

 

3

 

 

JZ 307

Sedimanter Petrografi

Türkçe

 

3

 

 

JZ 309

Saha Jeolojisi I

Türkçe

 

3

 

 

JZ 311

Kaya Mekaniği I

Türkçe

 

3

 

 

JZ 313

Mühendislik Jeolojisi

Türkçe

 

3

 

 

JZ 315

Maden Yatakları I

Türkçe

 

3

 

 

JS 301

Resifal Ortamlar

Türkçe

 

3

 

 

JS 303

Petroloji I

Türkçe

 

3

 

 

JS 305

Yer Dinamiği

Türkçe

 

3

 

 

JS 307

Malzeme Bilgisi

Türkçe

 

3

 

 

JS 311

Evrim ve Fosil Kanıtlar

Türkçe

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Ders Kodu

Ders Adı(1)

Öğretim Dili

 (2)

Kategori (Kredi ya da AKTS Kredisi) (3),(4),(5)

Matematik ve

Temel Bilimler

(6)

Mesleki Konular (7)

Önemli düzeyde tasarım  içerenlere (Ö) koyunuz

Genel Eğitim

(8)

Diğer (9)

6. Yarıyıl

JZ 302

Zemin Mekaniği l

Türkçe

 

3

 

 

JZ 304

Çevre Jeolojisi

Türkçe

 

2

 

 

JZ 306

Sondaj Tekniği

Türkçe

 

2

 

 

JZ 308

Saha Jeolojisi ll (Arazide)

Türkçe

 

7

 

 

JZ 310

Maden Yatakları ll

Türkçe

 

3

 

 

JZ 312

Jeoloji Mühendisliği  Projesi l

Türkçe

 

4

 

 

JZ 314

Saha Stajı (15 gün arazide)**

Türkçe

 

 

 

 

JS 302

Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları

Türkçe

 

3

 

 

JS 306

Müh.Projelerinde Deprem ve Aktif Fay Uyg.

Türkçe

 

3

 

 

JS 308

Volkanoloji

Türkçe

 

3

 

 

JS 310

Kaya Mühendisliği

Türkçe

 

3

 

 

JS 312

Kuyu Tasarımı ve Hidroliği

Türkçe

 

3

 

 

JS 314

Tıbbi Jeoloji

Türkçe

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yarıyıl

JZ 401

Meslek  Hukuku

Türkçe

 

3

 

 

JZ 403

Jeofizik

Türkçe

 

3

 

 

JZ 405

Zemin Mekaniği II

Türkçe

 

4

 

 

JZ 407

Jeoloji Mühendisliği Projesi II

Türkçe

 

8

 

 

JZ 409

Bitirme Projesi (a)

Türkçe

 

3

 

 

JZ 443

İş Sağlığı ve Güvenliği I

Türkçe

 

 

3

 

JS 411

Volkanik ve Damar Kayaçlar Petrografisi

Türkçe

 

3

 

 

JS 441

Paleocoğrafya ve Fosiller

Türkçe

 

3

 

 

JS 421

Jeoteknik Deprem Mühendisliği

Türkçe

 

3

 

 

JS 423

Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi

Türkçe

 

3

 

 

JS 427

Kent Jeolojisi

Türkçe

 

3

 

 

JS 429

Su Kaynakları ve Yönetimi

Türkçe

 

3

 

 

JS  433

Sayısal arazi sınıflamaları

Türkçe

 

3

 

 

JS 437

Güzergah Etüdü ve Tasarımı

Türkçe

 

3

 

 

JS 439

Jeotermal Alan. Elekt. Yön. Belirlenmesi

Türkçe

 

3

 

 

8. Yarıyıl

JZ  402

Türkiye Jeolojisi

Türkçe

 

3

 

 

JZ 404

Fosil Yakıtlar

Türkçe

 

3

 

 

JZ 406

Endüstriyel Hammaddeler

Türkçe

 

3

 

 

JZ 408

Jeoteknik

Türkçe

 

3

 

 

JZ 410

Bitirme Projesi

Türkçe

 

6

 

 

JZ 446

İş Sağlığı ve Güvenliği II

Türkçe

 

 

3

 

JS 412

Mağmatik ve Metamorfik Kayaçlarda Doku

Türkçe

 

3

 

 

JS 414

Karbonatlı Kayaçlar Petrografisi

Türkçe

 

3

 

 

JS 416

Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji

Türkçe

 

3

 

 

JS 418

Basen Adlaması ve Sınıflandırılması

Türkçe

 

3

 

 

JS 420

Zemin Islah Yöntemleri

Türkçe

 

3

 

 

JS 424

Doğal Yapı Malzemeleri

Türkçe

 

3

 

 

JS 430

Heyelanlar ve Şev Stabilitesi

Türkçe

 

3

 

 

JS 432

Uygulamalı Jeokimya

Türkçe

 

3

 

 

JS 438

Kuyu  Logları

Türkçe

 

3

 

 

PROGRAMDAKİ KATEGORİ TOPLAMLARI(10)

 

 

 

 

Mezuniyet için Toplam Kredi/AKTS

 

 

 

 

 

TOPLAMLARIN GENEL TOPLAMDAKİ YÜZDESİ

 

 

 

 

Toplamlar bu satırlardan

en az birini sağlamalıdır

En düşük kredi/AKTS kredisi

32/60

48/90

 

 

En düşük yüzde

% 25

% 37,5

 

 

               

 

 

Notlar:

(1)       Öğretim dili Türkçe olmasa bile ders adını Türkçe yazınız.

(2)       Öğretim dilini yazınız.

(3)       Öğrenci başarı hesaplamalarında kredi ve AKTS kredisinden hangisi kullanılıyorsa, bu tabloda sadece onu kullanınız.

(4)       Yukarıdaki kategoriler için derslerin MÜDEK Ölçütlerini sağlama kontrolu MÜDEK değerlendiricisi tarafından ÖDR'de yer alan ders izlenceleri ve kurum ziyareti sırasında eğitim malzemeleri ve öğrenci çalışmaları incelenerek yapılacaktır.

(5)       Bir ders birden fazla kategori ile ilgili ise, dersin toplam kredisi bu kategoriler arasında tam sayılar kullanılarak dağıtılabilir.

(6)       Temel bilimlere örnekler: Fizik, Kimya, Biyoloji, Yer Bilimleri, vb.

(7)       Mesleki Konulara örnekler: Temel mühendislik bilimleri (Mühendislik Mekaniği, Termodinamik, Isı ve Kütle Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Elektrik ve Elektronik Devreler, Malzeme Bilimi, Bilgisayar Bilimi, vb.) ve disipline özgü mühendislik alanlarıyla ilgili konular.

(8)       Genel Eğitime örnekler: Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, vb.

(9)       Diğer: Yukarıdaki 3 kategoriye girmeyen konular. Örnekler: Temel bilgisayar kullanımı ve programlama, bireysel beceri geliştirmeye yönelik spor ve müzik, vb.

(10)   Toplamlar hesaplanırken zorunlu derslerin hepsi, seçmeli derslerin ise, yalnızca eğitim planında yer aldığı sayı kadarı kullanılmalıdır.