Tanıtım

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1. GENEL BİLGİ

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1977 yılında Temel Bilimler Fakültesi içinde Yer Bilimleri Bölümü adı altında kurulmuştur. Kurulduğu yıl ilk öğrencilerini almış ve 1981 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. 1982 yılında YÖK Yasası ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. Bölümümüz Matematik-Fen puanı ile öğrenci alan ve 4 yıllık eğitim süresi boyunca yer kürenin tüm özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olarak Jeoloji hakkında tüm teorik bilgilerin öğrencilere verildiği bir bölümdür. Lisans ve lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir.

Bölümümüz temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmış gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hızla gelişen bilgi çağını yakından izleyebilen güncel ülke ve dünya sorunlarına çok boyutta yaklaşabilen lisans eğitimimizin yanı sıra araştırıcı yetiştirmeye yönelik yüksek lisans ve doktora programımıza da ilgi gün geçtikçe artmaktadır.

 

2. PROGRAM

Öğrencilerimizin Üniversite öğrencisi olabilme mutluluğunun bilincinde, üniversitemiz imkanlarından en iyi şekilde yararlanmaları, bilimsel ve teknik verileri en iyi şekilde değerlendirmeleri ve mezuniyetleri sonrasında kardeşçe yaşamayı benimsemiş, ülke sorunlarının bilincinde bireyler olarak yurt hizmetinde görev almaları en büyük amacımızdır. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için, 4 yıllık eğitim-öğretim dönemi içinde tüm dersleri başarmış ve 2 devre halinde 30 iş günü zorunlu stajı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Jeoloji Mühendisliğindeki Ana Bilim Dalları:

  • Genel Jeoloji
  • Maden Yatakları
  • Mineraloji - Petrografi
  • Uygulamalı Jeoloji

Bölümün Amacı : 4 yıllık eğitim ve öğretim programı sonucunda Jeoloji mühendisi olarak öğrenci yetiştirmek, yüksek lisans-doktora programları açmak ve ayrıca danışmanlık hizmetleri vermektir.

İş Olanakları ve Mezunların Çalışabilecekleri Alanlar : 4 yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencilerimiz ; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Etibank, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri, Petrol Dairesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Devlet Limanları, Hava Alanları, Çimento Fabrikaları, Seramik Sanayi, Cam Sanayi, Özel Madencilik şirketleri, Mühendislik Firmaları, Belediyeler, Jeolojik Etüd-Zemin ve Sondaj Şirketleri, Otoyol ve Baraj Yapan Özel Firmalar.