Maden Yatakları-Özel Mineraloji-Magmatik Petrografi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda kayaç, cevher ve mineral el örnekleri ile lisans öğrencilerine eğitim verilmektedir.

Mevcut Aletler

Yapılan İşler

Eğitim amaçlı kayaç ve ince kesitler

Mineraloji - Petrografi Ders Uygulamaları

Datashow

Maden Yatakları Ders Uygulamaları