Sedimantoloji Laboratuvarı

Sedimanter kayaçlar ve sedimanter kökenli yapılar ile ilgili örnekler bu laboratuvarda öğrencilerimize tanıtılmaktadır. Ayrıca tane boyu analizlerinin yapıldığı ve değerlendirildiği bu laboratuvarda sedimantoloji, sedimanter petrografi ve paleontoloji derslerinin uygulamaları yapılmaktadır.