Jean Monnet Burs Programı

 

Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2015-2016 akademik yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

  • Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil),
  • Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar),
  • Üniversitelerin akademik veya idari personeli Türkiye'deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri,

başvuruda bulunabilir.Bölümümüz temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmış gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hızla gelişen bilgi çağını yakından izleyebilen güncel ülke ve dünya sorunlarına çok boyutta yaklaşabilen lisans eğitimimizin yanı sıra araştırıcı yetiştirmeye yönelik yüksek lisans ve doktora programımıza da ilgi gün geçtikçe artmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı web sayfası için http://www.jeanmonnet.org.tr

2015 - 2016 Dönemi Jean Monnet Burs Programı detaylı bilgiler ve başvuru için tıklayınız..