Aday Öğrenci

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi


Karşılıksız Başarı Bursu

 

2022 YKS sınavı başarı sıralamasında bölümümüzü ilk 5 tercihi arasında kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süresince; İlk 100 binde yer alan ve bölümümüze yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 5.500,00 TL) ödeme yapılır.

 

Bölümümüzün tanıtım videoları için tıklayınız.

 

Bölümümüzün tanıtım fotoları için tıklayınız.

 

https://www.osym.gov.tr/TR,23868/2022-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzunun-yayimlanmasi-19072022.html

 

Yukarıdaki 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümüyle ilgili olarak 4, 144 ve 146 numaralı özel koşul ve açıklamalar dikkatle incelenmelidir.

 

Bk. 4 Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı

olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi

yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir.

 

Bk. 144 Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri

Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda

Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında

yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili

programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul

birincisi kontenjanları dâhil.).

 

Bk. 146 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim

yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan öğrencilere eğitim bursu verilir:

a) YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama

Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olmak gerekmektedir.

b) YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 100 bin içinde yer almak gerekmektedir.

c) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olunmaması gerekmektedir.

d) Sınavın yapıldığı yıl, burs kapsamındaki bölümlerden birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırılmış

olması gerekmektedir.

e) Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 genel ve dönem not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.

f) Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil

hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.

g) İMİB tarafından belirtilen tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Öğrencilere verilmesi planlanan burs

tutarlarını İMİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf ve/veya dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı

tutar.

h) Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecek olup, en yüksek burs tutarı asgari ücret

tutarının daha aşağısında kalmamak üzere TİM Maden Sektör Kurulunun (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Doğu

Karadeniz İhracatçılar Birliği) kararları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

i) Bursa hak kazanma kriterleri ve tutarları aşağıdaki gibidir;

1. İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan;

• İlk 50 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 5.500 TL);

• İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/2'si kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.750 TL);

2. İlk 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara net asgari ücret

tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 5.500 TL) ödeme yapılır.

j) Öğrencinin mezuniyeti sonrasında ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir. (Bursa hak kazanan ve 3. ve

4. Sınıfta okuyan öğrencilerin, (l) maddesinde sayılan durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sonucunda bursunun kesilmesi çalışma taahhüdünden

muafiyet sağlamayacak olup, mezuniyet sonrası burs alınan süre kadar çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir.)

k) İMİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya

Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarını YKS kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim

bursu alan öğrencilere madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş verilmesine yardımcı olur.

l) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir:

• Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan,

• Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 veya daha fazla dersi olan,

• İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan,

• Yarı yıl ve genel not ortalaması 4 üzerinden 2.5'in veya 100 üzerinden 65’in altında kalan öğrencilerin bursu kesilir.

m) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere öğrencilere verilen eğitim bursu TİM

Maden Sektör Kurulu’nun(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği) takdiri ile iptal

edilir ve iadesi talep edilir.

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,

• Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü bitirmeden ara sınıflarda

başka bölümlere geçiş yapılması,

• İMİB ve diğer protokol tarafları hakkında, bunların çalışanları, sorumluları ve yetkilileri ile ilgili yanlış her türlü mecrada yazılı ve sözlü

beyanlarda bulunulması ya da itibarını zedeleyici beyanlarda bulunulması,

• Bursiyerin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü yarıda

bırakması, öğrencilik haklarını kaybetmesi, okulu dondurması, disiplin cezası olması ve herhangi bir dersten devamsızlık nedeni ile kalması hallerinde

öğrencilerin bursu iptal edilir ve iadesi talep edilir.

n) Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.