Adana’nın Jeolojik Mirası Çalıştayı

Çalıştay programı için tıklayınız.

 

ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞTAY

 

Zoom linki için tıklayınız.

 

Meeting ID: 886 5998 2593

Passcode: 576940

 

Saat: 14.00

 

ÇAĞRI

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TMMOB JMO Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu ve Adana JMO Şubesi işbirliği ile 25-26 Eylül 2021 tarihinde Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) olarak “Adana’nın Jeolojik Mirası” konulu bir çalıştay düzenlenecektir.

Jeolojik süreçlerin oluşturduğu ve yerkürenin geçmişindeki çok önemli bir olay veya sürecin belgesi durumunda olan, bu nedenle de bilimsel ve yer bilimleri eğitimi açısından bir değer arz eden, bu özellikleriyle de toplumda doğa bilincinin oluşması işlevine de sahip, tüm bu hususların ışığında gelecek nesillere aktarılması için korunması gereken oluşumlar “Jeolojik Miras” olarak tanımlanmaktadır. Mağara, kaldera, volkan, maar, özel jeomorfolojik oluşumlar (peri bacaları, kanyon, buzul vadileri, buzul gölleri,  vb.), özelliği olan fosiller ve fosil yatakları, stratigrafik istifler, tektonik yapılar, mineral ve maden yatakları bu bağlamda ilk akla gelen oluşumlardır.

Batıda Ecemiş Fay Kuşağı, kuzeyde Toros Dağ Kuşağı, doğuda Amanos Dağları ve güneyde ise Akdeniz kıyısı ile sınırlandırılmış olan "Adana Baseni"nde, Prekambriyen’den Kuvaterner’e kadar değişik zaman aralığında oluşan birçok jeolojik değer bulunmaktadır. Bu çalıştayın amacı, Adana İli Doğal Sit Alanı Listesi’nde (https://www.csb.gov.tr/sit-alanlari/) yer alan, daha önce farklı araştırmacılar tarafından önerilen ve yeni önerilecek jeositlerin envanterinin ortaya çıkarılmasıdır.

Düzenleme kurulu olarak, Adana bölgesinde jeolojik araştırma yapan meslektaşlarımızı, yukardaki tanımda belirtilen özellikleri taşıyan jeosit önerilerini çalıştayımızda sunmalarını beklenmekteyiz. Çalıştay, bölgemizde koruma alanlarının belirlenmesine, toplumda doğa koruma bilincinin geliştirilmesine,  bölgesel ve yerel kalkınmaya destek olabilecek jeopark ve jeoturizm çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Düzenleme Kurulu