İdari ve Teknik Personel

Ertuğrul ÇANAKCI Teknik Personel (Jeokimya Laboratuvarı)
Ayhan ZENGİNOĞLU    Teknik Personel (İnce Kesit Atölyesi)
Arzu ALTUNBAŞ İdari Personel (Sekreterlik)
Hacı ÖZTÜRK İdari Personel