Jeokimya Laboratuvarı

Atomik soğurma, etüv, kül fırını, alev fotometresi, Ph metre ve benzeri alet, ekipman ve deneylerle ilgili birçok kimyasal malzemenin bulunduğu bu laboratuvarımızda daha çok yüksek lisans öğrencilerinin araştırmaları yürütülmekte ayrıca çevre kirliliği ile ilgili her türlü analiz ile su analizleri cevher ve silikat ana element analizleri yapılmaktadır.

Mevcut Aletler

Yapılan İşler

Hassas Terazi

Maden ve kaya örneklerinin her türlü kimyasal analizleri

Kaba Terazi

Su içerisindeki ağır metaller

Etüv (240°C)

Alkali reaktivite

Kül Fırını (1200°C)

Cevher analizleri

Agat Havan

Silikat analizleri

Saf Su Cihazı

Sülfat ve Klor Analizleri

PH Metre

Su Banyosu

Kondüktivimetre

Sıcak tabla

Cam ve Kimyasal Malzemeler