Program Çıktıları

 

ÇÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ-1

Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir

PÇ-2

 jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir

PÇ-3

Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar

PÇ-4

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular

PÇ-5

Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.

PÇ-6

Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır.

PÇ-7

Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar

PÇ-8

Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir.

PÇ-9

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır.

PÇ-10

Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.

PÇ-11

Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.

PÇ-12

 Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.

PÇ-13

Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.

PÇ-14

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,

PÇ-15

Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

PÇ-16

Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.

PÇ-17

Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.

PÇ-18

Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.