Genel Jeoloji Laboratuvarı

Genel Jeoloji, Yapısal Jeoloji, Tektonik, Jeolojik Haritalar vb. derslerin uygulamalarının yapıldığı bu laboratuvarda jeoloji içerikli video ve VCD filmlerinin sunulabileceği donanım bulunmaktadır.

Mevcut Aletler

Yapılan İşler

Tepegöz

Genel Jeoloji Laboratuvar Uygulamaları

Projeksiyon Cihazı

Datashow

Bilgisayar