Laboratuvarlar

Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğrencilerimizin eğitim süresince laboratuvar çalışmalarını yapmak ve öğretim üyelerimizin bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen laboratuvarlarımız mevcuttur:

Laboratuvar
Alan (m2)
Kapasite
Araştırma 15 10
Atomik Absorbsiyon 38,64 5
Fotojeoloji 42,56 20
Genel Jeoloji 67,76 30
İnce Kesit 30 2
Jeokimya 78,74 20
Kaya Mekaniği 69 30
Maden Yatakları 71,68 30
Mikroskop 66,64 20
Mineral Ayıklama 45 10
Sedimantoloji 57,75 25
Taş Kesme 17,92 2
Taş Kırma - Öğütme 27,77 2
Zemin Mekaniği 51,52 30