Anabilim Dalı Başkanları

Ana Bilim Dalı Başkanı Ana Bilim Dalı Telefon E-Posta
 
 
 Prof.Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ
 
Genel Jeoloji
 
0322 3386786 
0322 3386084 / 2748 
 
ulvican@cu.edu.tr
   

Doç.Dr. Mustafa AKYILDIZ 
Maden Yatakları - Jeokimya 0322 3387131
0322 3386084 / 2734 
akyildizm@cu.edu.tr
  Prof.Dr. Osman PARLAK Mineraloji - Petrografi    
 0322 3387081
0322 3386084 / 2736


parlak@cu.edu.tr 
   
 Prof.Dr. Sedat TÜRKMEN
Uygulamalı Jeoloji  
 
0322 3386715 /
117
sturkmen@cu.edu.tr