Etkinlikler

...

jeocesitlilik

 

6 Ekim Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü Kutlu Olsun!

 

 

 

 

 

What is geodiversity?

 

Geodiversity Day 2023 - TURKISH

 

 

Jeoçeşitliliğin sağladığı çok sayıda hizmete rağmen, çoğu insan, toplum olarak ona ne kadar bağımlı olduğumuzun farkında değil. Bu nedenle, vatandaşların daha sürdürülebilir bir toplumu teşvik edecek bilinçli politika seçimleri yapabilmeleri için Dünya'nın dinamik süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmemiz gerekiyor. İnsanlığın bugün karşı karşıya olduğu büyük zorlukların çözümünde yerbiliminin önemini kabul eden UNESCO tarafından 2021 yılında 41. Genel Konferans’ında, 6 Ekim'i Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü olarak ilan etti.

 

Jeoçeşitlilik nedir?

Jeolojik çeşitlilik, gezegenin hem yüzeyinde hem de içinde canlı olmayan doğal kısmını ifade eder. Jeoçeşitlilik ile Dünya'nın minerallerini, kayalarını, fosillerini, topraklarını, tortullarını, yer şekillerini, topografya ve nehirler ve göller gibi hidrolojik özelliklerini kastediyoruz. "Jeo-çeşitlilik" terimi, bu özellikleri yaratan ve değiştiren süreçleri de kapsar. Dünya çapında UNESCO Küresel Jeoparklarında olağanüstü jeoçeşitlilik örnekleri korunmaktadır.

 

Jeoçeşitlilik neden önemlidir?

İnsanlığın tarihi, Dünya malzemelerinin keşfedilmesi ve kullanılması yoluyla doğal olarak jeoçeşitlilik ile bağlantılıdır. Bunlar, Taş Devri'nden Tunç ve Demir Devri'ne geçmemizi sağladı ve daha sonra buhar makinesinin icadı, elektriğin ve daha yakın zamanda, bilgisayarları küçültmemizi sağlayan mikroçipler gibi yaşam kalitemizi kökten iyileştiren çeşitli teknolojik devrimlerin arkasındaki itici güç oldu.

Jeoçeşitlilik, kullandığımız nesne ve hizmetlerde günlük hayatımızın her alanında mevcuttur. İnsan refahı da jeolojik kaynakların çeşitliliğine dayanmaktadır. Akıllıca kullanılan maden kaynakları zenginlik, istihdam, hayati bir sosyal ve doğal çevre ve barış yaratır. Kasabalar ve şehirler inşa etmek, aynı zamanda güneş panelleri ve rüzgar türbinleri üretmek de dahil olmak üzere tüm nesneleri oluşturan hammaddelerin kaynağıdır. Örneğin günümüzde hepimizin kullandığı akıllı telefonların üretiminde kullanılan elementlerin kaynağı yerkürenin litosfer olarak adlandırılan katı kısmıdır.

 

 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/jeocesitlilik-nedir

 

Jeoçeşitlilik, toprak ve su sağlayarak tüm tarımsal sistemlerin desteklenmesidir, aynı zamanda jeotermal enerji gibi bir enerji kaynağıdır. Farklı manzaraları, renkleri ve formları sayesinde sanatçılara ilham verir ve turistleri büyüler.

 

https://eski.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=15006&tipi=3&sube=0

 

 

Kayalar ve jeolojik süreçler de çevrenin düzenlenmesinde temel roller oynar. Örneğin, nehir akışı, nehirlerin kuraklık zamanlarında bile akmaya devam etmesini sağlayan jeolojik olarak barındırılan yeraltı suyunun girişi ile düzenlenir. Kayalar ve tortullar, kirli yüzey suyunun bir akifere ulaşmadan önce filtrelenmesinde çok önemli bir rol oynar.

Doğada jeolojik ve jeomorfolojik süreçlerin nasıl meydana geldiğine dair bilimsel bilgi, depremler, tsunamiler, volkanlar, sel, toprak kaymaları vb. ile ilişkili riskleri azaltmak için çok önemlidir. Bu bilgi aynı zamanda arazi kullanım planlaması ve arazi yönetimi ile ilgili akıllı çözümlerin geliştirilmesini de destekler.

İnsanlığın modern çağın en büyük zorluğuyla karşı karşıya olduğu bir zamanda – insan kaynaklı iklim değişikliği – jeoçeşitlilik, iklimde geçmişteki değişiklikleri anlamamıza yardımcı oluyor. Bu bilgi, iklimdeki gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek ve daha etkili bir şekilde uyum sağlamamıza yardımcı olmak için hayati önem taşıyacaktır.

Jeoçeşitlilik, tüm biyoçeşitliliğin temelidir. Yaşamın gelişebileceği ve gelişebileceği koşulları yaratır ve dünyadaki tüm ortamları ve ekosistemleri destekler. Bu nedenle, jeoçeşitliliğin korunması, biyoçeşitliliğin korunması için temel bir koşuldur.

 

Neden Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü?

Jeoçeşitliliğin, insanlığa fayda sağlayan inanılmaz bir mal ve hizmet zenginliği sunmadaki rolünü ve doğal kaynakları ve jeolojik mirası sürdürülebilir bir şekilde yönetmenin önemini her yıl hatırlatır. Gün aynı zamanda jeoçeşitlilik ve tüm yaşam arasındaki kritik bağlantı hakkında farkındalığı artırmak ve yerbilimi eğitiminin insanlığa kaynak çıkarma, afet riskinin azaltılması, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı sorunlarına nasıl sürdürülebilir çözümler sunduğunu kanıtlamak için bir fırsattır.

 

Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü, Birleşmiş Milletlere üye devletlerin 2015 yılında benimsediği 2030'a kadar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (Gündem 2030) ulaşılmasında yerbilimlerinin oynayacağı temel rolü vurgulamaktadır.

 

Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü'nün aynı zamanda uluslararası bilimsel işbirliğini geliştirmeye ve gençleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar olmak üzere, yerbilimlerinde geniş bir profesyonel kariyer yelpazesine çekmeye hizmet etmesi umulmaktadır.

 

Jeoçeşitlilik, toplulukların temelidir ve insanlığın doğa ile olan ilişkisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Jeo-çeşitlilik, yeni nesillere Dünya tarihi, Dünya kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yarının zorluklarının üstesinden gelmek için gerekli bilimi öğreten doğal bir laboratuvar ve ders kitabı görevi görür.

Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü, jeoçeşitliliğin birçok yönünü tanıtmak için her yıl 6 Ekim'de insanları bir araya getiren dünya çapında bir kutlama olup, Jeoçeşitliliğin zenginliği hakkında farkındalığı artırmak için karar vericiler, öğrenciler, öğretmenler ve genel halkla birlikte çalışmak gerekmektedir.

 

Kaynaklar

https://www.unesco.org/en/days/geodiversity

https://www.geodiversityday.org/what-is-geodiversity

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/jeocesitlilik-nedir