Doç. Dr. Tolga ÇAN

     

 

ÖZGEÇMİŞ

Yüksek lisans       : (Danışman: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ
Çan, T., (1993), Toprak Dolgu Baraj Tasarımı, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı. 162 Sayfa, Adana,

Doktora                 : (Danışman: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ
Çan, T., (1999), Bilecik–Osmaneli Karayolu Tünellerinin Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı. 152 Sayfa, Adana

AKADEMİK
Lisans 1986-1990                   : Çukurova Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ADANA
Yüksek Lisans 1990-1993     : Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, ADANA
Doktora 1993-1999               : Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, ADANA
Yardımcı Doçent 2000- 2011: Çukurova Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ADANA
Doçent 2011-                         : Çukurova Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ADANA

 

Katıldığı Mesleki Eğitim Programları

 

 

 1. Ekim1994 - Haziran 1995, “Açık Maden ve Taş Ocağı İşletmeciliği” (CESECO). Mühendislik Jeolojisi Araştırma Merkezi (CGI), Ecole des Mines de Paris (ENSMP), Paris-FRANSA (eğitim dili Fransızca).
 2. Haziran-Temmuz 1997, “Jeolojik Risklerde Analiz ve Yönetim” Jeolojik Riskler Araştırma Merkezi (CERG), Cenevre Üniversitesi, Cenevre - İSVİÇRE (eğitim dili İngilizce ve Fransızca).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
      1-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
      2- Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi
      3-Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği

Ödüller :
Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü, Ödül Kategorisi: Doktora Tezi, Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, Haziran-2000.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mersin Merkez ve Erdemli İlçeleri Kuzeyinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Heyelan Envanter, Duyarlılık, Olası Tehlike ve Risk Değerlendirmesi, TÜBİTAK-ÇAYDAG:107Y138 Proje Yürütücüsü, 2009.
 • Erdemli (Mersin) İlçesinde yağışlara bağlı olarak gelişen heyelanların incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, MMF2007YL33, Proje Yöneticisi, 2009.
 • Adana Baseni Tersiyer birimlerinden seçilmiş kumtaşlarının yönlere bağlı dayanım ve deformasyon özelliklerinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Birimi, MMF2007YL5, Proje Yöneticisi, 2007.
 • Niğde masifi temel kayaçlarının anizotropik dayanım ve deformasyon özelliklerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, MMF2003YL70, Proje Yöneticisi, 2005.
 • Coğrafi bilgi sistemleri ve istatistiksel analiz teknikleri ile Kumluca Havzası (GD Bartın) heyelan duyarlılık değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, MMF2007YL69, Proje Yöneticisi, 2005.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak Yazı Havzasının (Orta-Çankırı) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FBE2002YL325, Proje Yöneticisi, 2004.
 • İstanbul Metropolü Batısındaki (Küçükçekmece-Çatalca-Silivri Yöresi) Kentsel Gelişme Alanlarının Yerbilim Verileri. MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Danışman, 2000-2002
 • Türkiye Heyelan Haritası Projesi, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Danışman, 2000-2007.
 • Türkiye Heyelan Haritası Projesi, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Teknik Görevli, 1997-1999.
 • Bilecik-Osmaneli Karayolu Tünellerinin Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FBE 97/86, Araştırmacı, 1999.
 • Toprak Dolgu Baraj Tasarımı, Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FBE 92-40, Araştırmacı, 1993.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Çil E., (2009) “Erdemli (Mersin) Yöresinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Heyelan Olası Tehlike Değerlendirmesi”, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 142s, Adana.
 2. Şen, S.C., 2009. Erdemli (Mersin) İlçesinde yağışlara bağlı olarak gelişen heyelanların incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kod no: 3424, Nisan 2009, 81s, Adana.
 3. Garagon, M., 2007. Adana Baseni Tersiyer birimlerinden seçilmiş kumtaşlarının yönlere bağlı dayanım ve deformasyon özelliklerinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kod no: 3114, Ekim 2007, 115s, Adana.
 4. Mazman, T., 2005. Coğrafi bilgi sistemleri ve istatistiksel analiz teknikleri ile Kumluca Havzası (GD Bartın) heyelan duyarlılık değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kod no: 2617, Temmuz 2005, 110s, Adana.
 5. Bayrak, Y.R., 2005. Niğde masifi temel kayaçlarının anizotropik dayanım ve deformasyon özelliklerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kod no: 2614, Temmuz 2005, 113s, Adana.
 6. Çörekçioğlu, Ş., 2004. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak Yazı Havzasının (Orta-Çankırı) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kod no: 2471, Aralık 2004, 67s Adana.
 7. Karakaya, F., 2003. Yalova-Orhangazi arasındaki bölgenin heyelan duyarlılık değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kod no: 2225, Eylül 2003, 83s, Adana.
 8. Durmaz, S., 2003. Yalova-Orhangazi arasındaki bölgenin heyelan envanteri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kod no: 2126, Şubat 2003, 92s, Adana.

 

 

YAYINLAR
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

 

 

 

 

 1. Garagon, M., T. Çan, “Predicting the strength anisotropy in uniaxial compression of some laminated sandstones using multivariate regression analysis'', Materials and Structures, 43, 509-517 (2010).
 2. Duman, T.Y., T. Çan, C. Gökçeoğlu, H.A. Nefeslioğlu, H. Sönmez, ''Application of logistic regression for landslide susceptibility zoning of Çekmece Area (Istanbul, Turkey)'',  Environmental Geology, 51, 241-256 (2006).
 3. Gökçeoğlu, C., H. Sönmez, H.A. Nefeslioğlu, T.Y. Duman, T. Çan, ''The March 17, 2005 Kuzulu landslide (Sivas, Turkey) and landslide susceptibility map of its close vicinity,'' Engineering Geology, 81, 65–83 (2005).
 4. Çan, T., H.A. Nefeslioğlu, C. Gökçeoğlu, H. Sönmez, T.Y. Duman, ''Susceptibility assessments of shallow earthflows triggered by heavy rainfall at three subcatchments by logistic regression analyses'', Geomorphology, 72, 250-271 (2005).
 5. Duman, T.Y., T. Çan, R. Ulusay, M. Keçer, Ö. Emre, Ş. Ateş, İ. Gedik, ''A geohazard reconnaissance study based on geoscientific information for development needs of the western region of İstanbul (Turkey)”, Environmental geology, 48, 871-888 (2005).
 6. Duman, T.Y., T. Çan, Ö. Emre, M. Keçer, A. Doğan Ş. Ateş, S. Durmaz, ''Landslide inventory of north western Anatolia, Turkey”, Engineering geology, 77, 99-114 (2005).
 7. Duman, T.Y., T. Çan, İ. Yılmazer, A. Ertunç, ''Nouveau tracé proposé pour la dérivation du haut bassin de Filyos dans l'adduction d'eau d'Ankara'', Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 61, 283-290 (2002).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 

 

 

 1. Çan, T., T.Y. Duman, H.A. Nefeslioğlu, S. Durmaz, C. Gökçeoğlu, H. Sönmez, ''Earthflows in a small catchment from eastern black sea region (Turkey): Conditional (Environmental) factors and susceptibility assessments,'' International Symposium on Latest Natural Disaster-New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, Proceedings CD, Sofia, Bulgaria, 2005.
 2. Çan, T., H.A. Nefeslioğlu, C. Gökçeoğlu, H. Sönmez ve T.Y. Duman, ''Some examples for the rainfall induced earthflows in the Western Blacksea Region of Turkey,'' International Symposium on Latest Natural Disaster-New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, Proceedings CD, Sofia, Bulgaria, 2005.
 3. Çan T., T.Y. Duman ve İ. Yılmazer, ''Why the water-discontinuity-clay (WDC) trinity has to be highlighted in geotechnical investigations,'' In Proceedings of the International Symposium on Geology and Environment, 119-125, İstanbul, 1999.

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Çan, T., T.Y. Duman, İ. Yılmazer, Ö. Emre, ''Filişten Oluşan Bir Bölgede Kurulacak Organize Sanayi Sitesinin (OSS) Jeoteknik Açıdan Ön değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Bölgesinden Bir Örnek,'' Geosound-Yerbilimleri 30, 117-125 (1997).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Çan, T., T.Y. Duman, E. Çil, T. Mazman, “Heyelan Olası Tehlike Çalışlmalarında Tarihsel ve Olay Heyelan Envanter Haritalamaları ve Bunların İstatistiksel Değerlendirilmesi: Mersin Merkez ve Erdemli İlçeleri Örneği,'' Mersin Sempozyumu 2008, Bildiriler Kitabı. 2796-2803, Mersin (2008).
 2. Garagon, M., T. Çan, “Seçilmiş bazı kumtaşlarında dayanım anizotropisi davranışlarının incelenmesi ve çok değişkenli polinomal regresyon analizleri ile kestirimi”, IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (CD’de), 256-267. İzmir (2008).
 3. Çan, T., H.A. Nefeslioğlu, T.Y. Duman, C. Gökçeoğlu, H. Sönmez, ''Batı Karadeniz Bölgesinde Seçilmiş Üç Farklı Havzanın Akma ve Kayma Duyarlılıklarının Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi,'' Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı.212-220 İstanbul (2007).
 4. Duman, T.Y., T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, Ş. Olgun, S. Durmaz, S. Hamzaçebi, Ş. Ateş, M. Keçer, Ş. Çörekçioğlu, ''Marmara Denizi Çevresindeki Heyelanların Dağılımı,'' Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,221-230 İstanbul, (2007).
 5. Mazman, T., T. Çan, “Mantıksal regresyon yöntemi ile Kumluca havzası (Batı Karadeniz) Heyelan duyarlılık değerlendirmesi”, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 73-90, Denizli, (2006).
 6. Gökçeoğlu, C., H.A. Nefeslioğlu, H. Sönmez, T.Y. Duman, T. Çan, Ş. Çörekçioğlu, S. Durmaz, Ş. Olgun, S. Hamzaçebi, H. Elmacı, ''Bölgesel ve Orta Ölçekli Heyelan Duyarlılık, Tehlike ve Risk Değerlendirme,'' TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, 1. Heyelan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 9-23 (2006).
 7. Çan, T., A. Ertunç, “Bilecik - Osmaneli karayolu tünellerinin öntasarımında ampirik ve analitik yaklaşımlar”, V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 45-56. Isparta (2000).

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Duman, T.Y., Ş. Olgun, S. Durmaz, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, H. Elmacı ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Cizre Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-26, 16 s. Ankara, 2009.
 2. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, H. Elmacı, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Diyarbakır Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-25, 16 s. Ankara, 2009.
 3. Duman, T.Y., T. Çan, Ş. Olgun, H.A. Nefeslioğlu, S. Durmaz, S. Hamzaçebi, H. Elmacı ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Hatay Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-24, 23 s. Ankara, 2009.
 4. Duman, T.Y., T. Çan, Ş. Olgun, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, H. Elmacı, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Adana Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-23, 19 s. Ankara, 2009.
 5. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, H. Elmacı, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Konya Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-22, 22 s. Ankara, 2009.
 6. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Denizli Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-21, 22 s. Ankara, 2009.
 7. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli İzmir Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-20, 18 s. Ankara, 2009.
 8. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Ankara Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-19, 17 s. Ankara, 2009.
 9. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, H. Elmacı, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Kayseri Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-18, 20 s. Ankara, 2009.
 10. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, S. Durmaz, H. Elmacı ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Sivas Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-17, 21 s. Ankara, 2009.
 11. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, H. Elmacı, S. Durmaz ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Erzurum Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-16, 26 s. Ankara, 2009.
 12. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, S. Hamzaçebi, S. Durmaz, H. Elmacı, H.A. Nefeslioğlu ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Van Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-15, 23 s. Ankara, 2009.
 13. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, S. Durmaz, H. Elmacı ve Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Kars Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-14, 27 s. Ankara, 2009.
 14. Duman, T.Y., H.A. Nefeslioğlu, T. Çan, Ş. Olgun, S. Durmaz, S. Hamzaçebi, Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Trabzon Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-9, 25 s. Ankara, 2007.
 15. Duman, T.Y., S. Durmaz, T. Çan, Ş. Olgun, Ş. Ateş, M. Keçer, S. Hamzaçebi, H.A. Nefeslioğlu, Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Samsun Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-8, 23 s. Ankara, 2007.
 16. Duman, T.Y., Ş. Olgun, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, S. Hamzaçebi, S.Durmaz, Ö. Emre, Ş. Ateş, M. Keçer, Ş. Çörekçioğlu, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Sinop Paftası,'' MTA Özel Yayınlar Serisi-7, 21 s. Ankara, 2007.
 17. Duman, T.Y., H.A. Nefeslioğlu, T. Çan, Ş. Ateş, S. Durmaz, Ş. Olgun, S. Hamzaçebi, M. Keçer, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli İstanbul Paftası,''  MTA Özel Yayınlar Serisi-6, 25 s., Ankara, 2006.
 18. Duman, T.Y., Ö. Emre, T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, M. Keçer, A. Doğan, S. Durmaz, Ş. Ateş, ''Türkiye Heyelan Envanteri Haritası-1/500000 ölçekli Zonguldak Paftası,''  MTA Özel Yayınlar Serisi-4, 24 s., Ankara, 2005.

Uluslararası toplantılarda sunulan ve basılan bildiri özleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Çan, T., T.Y. Duman, ''Historical landslide inventory of the Northern Anatolia belt'', 2th International Symposium on the Black Sea Region. Abstracts Book. Pp. 41-42. Ankara-Turkey 5-9 October 2009.
 2. Duman, T.Y., T, Çan, ''Spatial Analysis of General Landslide Distributions in Turkey'' '' 6th Annual Meeting AOGS, Abstracts on CD. Singapore, 11 to 15 August 2009.
 3. Çan, T., T.Y. Duman, E. Çil, T. Mazman, ''GIS Based Quantitative Landslide Hazard Assessment in a Part of Bolkar Mountains (Southern Turkey),'' 6th Annual Meeting AOGS, Abstracts on CD. Singapore, 11 to 15 August 2009.
 4. Çan, T., T.Y. Duman, ''General evaluation of historical landslide inventory of Turkey,'' Proceedings in Symposium of Paleoenvironmental Reconstruction and Material Circulation by Water System. Abstracts book, pp.6-8. Hakozaki Campus Kyushu Univ., Fukuoka Japan, 22-25 December 2008.
 5. Gökçeoğlu, C., T.Y. Duman, H.A. Nefeslioğlu, C. Yıldırım, T. Çan, Ö. Emre, H. Sönmez, ''Evaluation of landslide proximity to faults: the Almacık tectonic block in the North Anatolian Fault Zone, Turkey,'' Geophysical research Abstracts, Vol. 9, 05245, 2007.
 6. Duman, T. Y., T. Çan, M. Keçer, Ş. Ateş, Ö. Emre, R. Ulusay, İ. Gedik, F. Karakaya, S Durmaz, Ş. Olgun, H. Şahin, O. Gökmenoğlu, ''Multi Hazard Reconnaissance study of the Western Developing Region (Silivri-Çatalca-Küçükçekmece) of İstanbul Metropolitan,'' International Symposium on Earth System Sciences. Proceeding of Int. Sym. on Earth system Sciences 2004 p. 3007. Institute of Marine Science and Management and Department of Geography. Istanbul University, Istanbul-Turkey, September 8-10, 2004.
 7. Durmaz, S., T. Çan, F. Karakaya, T.Y. Duman, ''Landslide between Yalova-Orhangazi (NW Anatolia): Environmental and external factors,'' IX International Symposium on Natural and Human-Made Hazards, Abstracts book p.167. Antalya-Turkey, October 3-6, 2002.
 8. Duman, T.Y., Ö. Emre, T. Çan, Ş. Ateş, M. Keçer, T. Erkal, S. Durmaz, A. Doğan, E. Çörekçioğlu, A. Göktepe, E. Cicioğlu, F. Karakaya, ''Turkish Landslide Inventory Mapping Project,''  IX International Symposium On Natural And Human-Made Hazards, Abstracts book p.165-166. Antalya-Turkey, October 3-6, 2002.
 9. Çan, T., T.Y. Duman, Ö. Emre, ''Distribution of landslides in Eocene flysch unit: Çaycuma formation (Western Blecksea)'' Working in Progress on the Geology of Turkey and its Surroundings. Fourth Int. Turkish Geol. Symp. p. 1148. Çukurova Uni. Adana Turkey, 24-28 September 2001.
 10. Duman, T.Y., Ö. Emre, T. Çan, Ş. Ateş, M. Keçer, T. Erkal, S. Durmaz, A. Doğan, E. Çörekçioğlu, A. Göktepe, E. Cicioğlu, F. Karakaya, ''Turkish Landslide Inventory Mapping Project: Methodology and Results on Zonguldak Quadrangle (1/500000),'' Working in Progress on the Geology of Turkey and its Surroundings. Fourth Int. Turkish Geol. Symp. 24-28 September, p. 160. Çukurova Uni. Adana Turkey, 09-14 December 2001.
 11. Çan T., T.Y., Duman, İ., Yılmazer, Why the water-discontinuity-clay (WDC) trinity has to be highlighted in geotechnical investigations. Int. Symp. on Geology and Environment. GEOENV ‘97 Abstracts, p.78, İstanbul-Türkiye, 1997.
 12. Duman, T.Y., T., Çan, İ., Yılmazer, Ö, Emre, Engineering geological assessment of an organised industrial district to be located in a terrain of flysch: A case study from Western Black Sea region, Turkey. Int. Symp. on Geology and Environment. GEOENV ‘97 Abstracts, p.84, İstanbul-Türkiye, 1997.
 13. Acar, A., Ertunç, A., T. Çan, “Slope Stability of the Namrun Area.” 1st Int. Symp. on Eastern-Mediterranean Geology. Geosound Special Issue. Vol.20 p. 318. Adana-Türkiye, 1992.

Ulusal toplantılarda sunulan ve basılan bildiri özleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Çil, E., T. Çan, ''Şahnadere (Mersin) su toplama havzasının niceliksel heyelan risk değerlendirmesi''. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri 131, Ankara, 05-09 Nisan 2010.
 2. Çan, T., E. Çil, T.Y. Duman, “Yağışlara bağlı gelişen heyelanların zamansal olabilirliğinin Yağış-Frekans analizleri ile kestirimi”. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri 195-196, Ankara, 05-09 Nisan 2010.
 3. Küçükönder, M., T. Çan, “Uzaktan algılama teknikleri ile Mersin-Erdemli Bölgesi Arazi kullanım değişimleri”.  63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri 329, Ankara, 05-09 Nisan 2010.

   

 4. Çan, T., E. Çil, T. Mazman, T.Y. Duman, ''Şahnadere (Mersin) su toplama havzasının heyelan duyarlilik değerlendirmesi ve doğruluğu''. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri 360-361, Ankara, 13-17 Nisan 2009.
 5. Çil, E., T. Çan, ''Şahnadere (Mersin) su toplama havzasının heyelan olası tehlike değerlendirmesi''. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri 358-359, Ankara, 13-17 Nisan 2009.
 6.  Çan, T., T. Mazman, E. Çil, T.Y. Duman, ''Mersin çevresi heyelanları için yağış şiddet-süre ilişkileri''. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri 404-405, 13-17 Nisan Ankara 2009.
 7.  Çan, T., T.Y. Duman, H.A. Nefeslioğlu, Ş. Olgun, S. Durmaz, S. Hamzaçebi, H. Elmacı, Ş. Çörekçioğlu, ''1/500 000 ölçekli Adana paftasında yer alan heyelanların dağılımı''. Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu. Bildiri Özleri 206-207, Çukurova Üniversitesi Adana, 25- 27 Ekim 2007.
 8. Çan, T., E. Çil, S.C. Şen, “Sarılar Köyü (Mersin) Heyelanının Gelişimi ve Afet İyileştirme Uygulamalarının Etkinliği”. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. 48-50 Ankara, 2007.
 9. Duman, T.Y., T. Çan, C. Gökçeoğlu, H.A. Nefeslioğlu, H. Sönmez, ''Çekmece (İstanbul) İlçesi ve yakın çevresine ait heyelan duyarlılık haritası''. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı 376-377, Ankara, 2006.
 10. Duman T.Y., T. Çan H.A. Nefeslioğlu, C. Gökçeoğlu, Ş. Olgun, S. Durmaz, S.Hamzaçebi, H. Sönmez, H. Elmacı, Ş. Çörekçioğlu, ''Bölgesel ve Orta Ölçekli Heyelan Envanter Haritaları ve Önemi,'' TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, 1. Heyelan Sempozyumu Bildiriler Kitabı. s.8, Trabzon, 2006.
 11. Duman, T.Y., T. Çan, H.A. Nefeslioğlu, Ş. Olgun, S. Durmaz, S. Hamzaçebi, Ş. Gökçeoğlu, C. Emre, Ş. Ateş, A. Doğan, Ş. Çörekçioğlu, M. Keçer, R. Ulusay, ''Türkiye heyelan envanter haritaları'' 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 326-327, Ankara, 11-17 Nisan 2005.
 12. Durmaz, S., T., Çan, F., Karakaya, “Yalova-Orhangazi arasindaki bölgenin heyelan envanteri.” TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, 255-256, 2003.
 13. Çan, T., T.Y. Duman, Ö. Emre, M. Alkan, ''Mayıs 1998 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen akmaların incelenmesi,'' Heyelan '99, Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu. Bildiri Özleri, 29, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana, 13-15 Mayıs 1999.
 14. Çan, T., T.Y. Duman, A. Ertunç, İ. Yılmazer, ''Heyelan ve heyelan tehlike haritaları,'' Heyelan '99, Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu. Bildiri Özleri 3, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana, 13-15 Mayıs 1999.
 15. Emre, Ö., T.Y. Duman, Ş. Ateş, T. Erkal, M. Keçer, A. Doğan, T. Çan, T. Yılmaz, S. Durmaz, ''Türkiye Heyelan Haritası Projesi Kapsamında 1:500 000 Ölçekli Zonguldak Paftası Örneği: Yöntem ve Sonuçlar, '' Heyelan '99, Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu. Bildiri Özleri 1, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana, 13-15 Mayıs 1999.
 16. Duman, T.Y., T. Çan, Ö. Emre, ''Alt-Orta Eosen yaşlı filiş birimi içerisinde kütle hareketlerinin dağılımı ve dinamiğini denetleyen etkenler: Çaycuma formasyonu (Batı Karadeniz), '' Heyelan '99, Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu. Bildiri Özleri 12-13,Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana, 13-15 Mayıs 1999.
 17. Yılmazer, İ., M. Arkün, Ö. Yılmazer, L. Akduman, A. Kop, T. Çan, Y. Leventeli, T. Topal, T.Y. Duman,. Mühendislik projelerinde yanlış yönlendirme: Melen (Bolu) – Ayazağa (İstanbul) arasında jeolojik – jeoteknik açıdan elde edilen yeni buldular. Türkiye 51. Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 5-6 Ankara, 16-20 Şubat 1998.
 18. Çan, T., T.Y. Duman, İ. Yılmazer, ''Filişten Oluşan Bir Bölgede Kurulacak Organize Sanayi Sitesinin (OSS) Jeoteknik Açıdan Ön değerlendirmesi: Batı Karadeniz Bölgesinden Bir Örnek,'' Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu. Bildiri Özetleri 73-74, Çukurova Üniversitesi, Adana, 30 Nisan-3 Mayıs 1997.
 19. Duman, T,Y., T. Çan, İ. Yılmazer, ''Su basıncı ve k (yatay /düşey) değerlerinin tünel tasarımına etkisi: Köroğlu sıradağlarından bir örnek'' Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu. Bildiri Özetleri 71-72,  Çukurova Üniversitesi Adana, 30 Nisan-3 Mayıs 1997.
 20. Duman, T,Y., T. Çan, İ. Yılmazer, ''Işıklı-Çamlıdre su aktarma sisteminin tünelli seçenekleri hakkında. Yeraltısuları sempozyumu,'' 50. Türkiye Jeoloji Kurultayı etkinlikleri, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Bildiri Özetleri 23,  Adana, 2-4 Nisan 1997.
    1