Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1977 yılında Temel Bilimler Fakültesi içinde Yer Bilimleri Bölümü adı altında kurulmuştur. Kurulduğu yıl ilk öğrencilerini almış ve 1981 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. 1982 yılında YÖK Yasası ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmıştır. Bölümümüz Matematik-Fen puanı ile öğrenci alan ve 4 yıllık eğitim süresi boyunca yer kürenin tüm özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olarak Jeoloji hakkında tüm teorik bilgilerin öğrencilere verildiği bir bölümdür. Öğrenim dili Türkçe olup, normal programımızda İngilizce hazırlık programını alıp, başaran öğrencilerimize seçmeli olarak bazı dersler İngilizce olarak verilebilmektedir.
Bölümümüz temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmış gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hızla gelişen bilgi çağını yakından izleyebilen güncel ülke ve dünya sorunlarına çok boyutta yaklaşabilen lisans eğitimimizin yanı sıra araştırıcı yetiştirmeye yönelik yüksek lisans ve doktora programımıza da ilgi gün geçtikçe artmaktadır.