ONURSAL BAŞKAN
Prof.Dr. Mustafa KİBAR - REKTÖR
BAŞKAN
Prof.Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ – Bölüm Başkanı
SEKRETERYA
Doç.Dr. Mustafa AKYILDIZ Arş.Gör. Ahmet Can AKINCI
SAYMAN
Arş.Gör. Burcu GÖREN KARATAŞ


ÜYELER
Prof.Dr. Ümit ŞAFAK
Prof.Dr. Kemal GÜRBÜZ
Prof.Dr. Sedat TÜRKMEN
Prof.Dr. Altay ACAR
Yrd.Doç.Dr. Hakan GÜNEYLİ
Yrd.Doç.Dr. Ulaş İnan SEVİMLİ
Yrd.Doç.Dr. Hatice KARAKILÇIK
Arş.Gör.Dr. Nusret NURLU
Dr. Mehmet TATAR
Arş. Gör. Süleyman KARAHAN
Berna GÜNTEL