Güncel Tektonik ve Depremsellik
Doğal Afetler
Yapısal Jeoloji
Uzaktan Algılama ve GIS
Çevre Jeolojisi
Hidrojeoloji
Mineraloji ve Petrografi
Stratigrafi - Paleontoloji
Jeotermal
Maden Yatakları Jeokimya
Mühendislik Jeolojisi
Endüstriyel Hammaddeler
Sedimantoloji
Jeoarkeoloji
Deniz Jeolojisi /td>
İş Sağlığı ve Güvenliği
Jeoteknik
Kil Mineralojisi