Kayıt ve Katılım

Sempozyumda bildirilerini sunmak veya bildiri özleri kitabında yayınlatmak isteyen kişi ve kuruluşların en fazla 300 kelimeden oluşan "Bildiri Özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak en geç 15.03.2017 tarihine kadar Sempozyum Yürütme Kurulu‘na e-posta aracılığıyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği 12.04.2017 tarihine kadar yazarlara bildirilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem görüşü alınarak sempozyum bildiri kitabında basılacaktır. Katılım Ücreti
Sunumu (Sözlü/Poster) olsun veya olmasın tüm katılımcılar için;
28 Şubat’a kadar: 200 TL,
1 – 15 Mart: 250 TL (Çalışmayan Öğrenci katılımları 100 TL)
4 ve üzeri bildiri gönderimlerde katılım ücreti 500 TLdir.
Katılım Ücretinin Yatırılacağı IBAN: İş Bank Çukurova Üniversitesi Şubesi TR740006400000160100715860
E-posta adresi: jeosempozyum@cu.edu.tr