Uluslararası Katılımlı
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM ALBÜMÜ BİLDİRİ ÖZLERİ

Ç.Ü. 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği bu sempozyum, Jeoloji Bölümünün 40. Kuruluş yılını kutlamak ve Jeolojinin çeşitli dallarındaki bilimsel gelişmelerin akademik ortamda paylaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca, ülkemizde yetişen genç araştırmacıların birbirleriyle ve deneyimli hocalarıyla tanışıp, kaynaşmaları, bilgi alış-verişi yapmaları ve ortak çalışmalar yapmak üzere bir araya getirilmeleri amaçlanmaktadır.
Tarih: 3-6 Mayıs, 2017
Yer: Çukurova Üniversitesi, Balcalı Kampüsü-ADANA
Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Bİze Ulaşın

40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Sekreterliği Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü / ADANA
Tel:(+ 90 322) 338 67 15 / Faks:(+ 90 322) 338 67 15
E-posta: jeosempozyum@cu.edu.tr

.
.
.
.
.
.